OBCHODNÍ PODMÍNKY

Objednávám fotografickou službu u společnosti Bc. Soňa Komárková se sídlem Zauličí 144, 742 66 Štramberk, PSČ: 742 66, IČ: 73237078 (dále jen "Zpracovatel"). Objednávka je závazná, v případě, že se nebudu moci dostavit, informuji o tom včas Zpracovatele telefonicky nebo e-mailem. Cena služby je uvedena při výběru jednotlivých typů fotografování podle aktuálního platného ceníku a je splatná při předání zakázky Zpracovatelem.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dávám souhlas, aby společnost Bc. Soňa Komárková se sídlem Zauličí 144, 742 66 Štramberk, PSČ: 742 66, IČ: 73237078 (dále jen "Správce") zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a věk dětí, které Správci sdělím či předám, a to za účelem objednání fotografování. Provozovatel je oprávněn za výše uvedeným účelem zpracovávat tyto údaje týkající se mé osoby. Podmínkou zpracování mých osobních údajů je splnění veškerých povinností Správce stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zpracovávané osobní údaje slouží pouze pro následnou komunikaci s klientem pro zpracovávání zakázky a nebudou zpřístupněny třetím osobám.
Tento souhlas je udělován na dobu nezbytnou pro zpracovávání osobních údajů, nejdéle však dva roky od ukončení objednávky. Současně potvrzuji, že jsem byl/a při udělení tohoto souhlasu zástupcem Správce informován/a o všech podmínkách zpracování mých osobních údajů požadovaných zákonem o ochraně osobních údajů v § 5 odst. 4 a 11 odst. 1 včetně informací o dobrovolnosti poskytnutí údajů a o právech spojených se zpracováním mých osobních údajů, zejména právu přístupu k mým osobním údajům a právu na jejich opravu, jakož i o právu žádat vysvětlení či odstranění závadného stavu podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů.